Vydanie 02.2013


Solárna revolúcia na školách

To, čo ušetria na energiách, sa rozhodli venovať svojim učiteľom

ZSE v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už piaty rok pomáha realizovať projekty investičného alebo neinvestičného charakteru prostredníctvom Nadačného fondu Živá energia. V tomto ročníku bolo zo 60 predložených projektov vybratých 14, ktoré získali finančnú podporu celkovo vo výške 90 225 EUR.

Väčšina z projektov rieši ohrev teplej úžitkovej vody na strechách školských zariadení, vďaka čomu samosprávy šetria náklady na energie a tieto prostriedky môžu následne využiť na financovanie iných aktivít, na ktoré v miestnych rozpočtoch nie sú peniaze. Napríklad starosta Devínskej Novej Vsi, kde koncom tohto roka vďaka projektu vyrastie na streche základnej školy fotovoltaická elektráreň, sľúbil financie ušetrené na energiách zohľadniť vo vyšších odmenách učiteľom.

Zaujímavý je tiež projekt z obce Veľký Meder. Jeho cieľom je inštalácia solárnych kolektorov pre materskú školu. V školskej jedálni sa tu denne pripravuje jedlo pre cca 170 detí a inštaláciou kolektorov sa výrazne znížia ročné náklady na ohrev teplej úžitkovej vody, pri ročnom predpokladanom priemere úspor až do výšky 40 percent.

Medzi ďalšie projekty, ktoré v roku 2013 zaujali odbornú komisiu, patrí Solárna terasa. Krajská hvezdáreň a Planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom plánuje získanú finančnú podporu použiť na vytvorenie solárneho laboratória na terase hvezdárne. Návštevníci, väčšinou v školskom a v predškolskom veku, budú môcť v praxi vidieť funkčné zariadenia slúžiace na premenu slnečnej energie na tepelnú a elektrickú.

Oplatí sa sledovať aj realizáciu projektu výskumného a demonštračného koncentrátora priameho slnečného žiarenia. Na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene vznikne vďaka podpore fondu Živá energia demonštračný koncentrátor priameho slnečného žiarenia. Umožní výskum premeny slnečného žiarenia pri teplote aj nad 200 °C a zároveň bude slúžiť ako ukážkové zariadenie pre študentov vysokých a stredných škôl, ako aj pre odbornú verejnosť.

Podporené projekty sú z okresov Bratislava, Dunajská Streda, Hlohovec, Nové Zámky, Senec, Senica, Topoľčany, Zlaté Moravce, Zvolen a Žiar nad Hronom. Plánované investičné aktivity zahŕňajú prevažne výstavbu a inštaláciu nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukciu s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti, inštaláciu solárnych kolektorov, modelové využitie fotovoltaických článkov a opatrenia na energetické úspory, napríklad výmenu okien. S realizáciou podporených projektov sa začalo v septembri 2013.

Fond Živá energia od svojho vzniku v roku 2009 pomohol už takmer 60 projektom v celkovej hodnote 300 000 EUR.