Vydanie 02.2013


Rozhovor s Milanom Jamborom, starostom Devínskej Novej Vsi

Základná škola Ivana Bukovčana, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Devínska Nová Ves, onedlho spustí  vďaka Živej energii fotovoltaickú elektráreň na streche školy. Čo si od toho sľubujete?

Keď sme sa do tohto projektu púšťali, sledovali sme 3 ciele. Prvým cieľom bolo ušetriť finančné prostriedky v našich školách, kde ich, ako všetci vieme, nie je nikdy dosť. Tým druhým bola environmentálna výchova našich detí. Darmo budeme našim deťom rozprávať, že majú šetriť energiou a majú sa správať zodpovedne, ak im nepôjdeme príkladom, tak sa to nebudú mať ako naučiť. A fotovoltická elektráreň na streche školy je úžasná „učebná pomôcka“. Chceme im ukázať, že záleží na každom z nás, ako sa bude správať k svojej škole, k svojmu okoliu, k svojej obci. A nemenej dôležitým cieľom je  aj to, že si uvedomujeme zodpovednosť za celú krajinu. Nechceme len čakať so založenými rukami na to, že problémy planéty vyrieši za nás niekto iný. Chceme svojou trochou prispieť k tomu, aby sme vyrábali čistú energiu.

S akým výkonom počítate a ako plánujete použiť ušetrené prostriedky?

Ide o plánovaný inštalovaný výkon 6 kW s predpokladanou výrobou vlastnej elektrickej energie v objeme asi 4 000 – 6 000 kWh ročne. Získané, resp. ušetrené finančné prostriedky ostanú, samozrejme, v škole, to znamená, že všetko, čo ušetríme, použijeme na ďalšie zveľadenie našich škôl, ale myslieť budeme tiež na samotných učiteľov. Vlani sa nám podarilo sponzorsky vymeniť v jednej budove všetky svietidlá a za ďalšie usporené peniaze môžeme nakúpiť ďalšie, čím efekt zdvojnásobíme.

Od vypracovania projektu cez schválenie grantu od ZSE až po inštalovanie panelov uplynulo ani nie pol roka. Čakali ste taký rýchly proces?

Pravdupovediac, pri byrokracii na Slovensku veľmi nie, ale ja som veľký optimista a za posledné obdobie sa nám v Devínskej Novej Vsi podarilo zrealizovať viacero veľkých projektov. Bez seriózneho a konštruktívneho postoja partnerov by to však trvalo zrejme dlhšie. Dovoľte mi preto poďakovať všetkým partnerom – ZSE, Nadácii Ekopolis a ďalším, vďaka ich profesionálnemu prístupu sme to zvládli v takom krátkom čase a teraz už len čakáme na pripojenie do siete, čo by sa malo udiať už onedlho.