Vydanie 02.2013


NOVINKA: Revízie plynových zariadení pre zákazníkov ZSE. So zľavou až 30 %

O tom, že kontrola plynových zariadení je veľmi dôležitá, netreba asi nikoho presviedčať. Škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zanedbania tejto povinnosti, sa môžu vyšplhať do oveľa väčších rozmerov, ako náklady na samotnú kontrolu. Ako starostlivý a komplexný dodávateľ elektriny a plynu vám preto odporúčame nepodceniť pravidelnú prehliadku plynových rozvodov. Prečítajte si ďalšie dôvody, prečo sa revízia oplatí.

Zákonná povinnosť

Vykonať revíziu plynových zariadení by mali podľa zákona všetky podnikateľské subjekty, bytové domy, inštitúcie a samosprávy. Prehliadku plynových zariadení je potrebné uskutočniť každé 3 roky. Kontrolu plynových spotrebičov je treba realizovať 1-krát ročne. Tlakové regulačné stanice si vyžadujú revíziu každý polrok a tlakovú skúšku 1-krát ročne.

Prevenciou k úsporám a k ochrane majetku

Život, zdravie a ochrana majetku by mali byť prioritou každého z nás. Pravidelnú kontrolu plynových rozvodov a spotrebičov preto nemožno zanedbať. Vďaka nej dokážeme predísť rizikám, ako sú napríklad výpadok výrobnej prevádzky, zvýšenie spotreby plynu až o 20 %, výbuch plynu alebo otrava oxidom uhoľnatým. Potvrdenie o vykonanej revízii môže od vás žiadať poisťovňa v prípade náhrady škôd spôsobených plynovými zariadeniami.

Ako prebieha revízia plynových zariadení?

Prehliadku zariadení vykonáva revízny technik, ktorého úlohou je zabezpečiť ich bezporuchovú prevádzku. Revízia zo strany partnera ZSE zahŕňa dôkladnú prehliadku plynovodu a plynových spotrebičov. Jej súčasťou je aj kontrola:

  • tlaku plynu,
  • tesnosti a uchytenia plynovodu,
  • kontrola rozoberateľných a pevných spojov,
  • náterov a označení,
  • pripojenia plynových spotrebičov,
  • plynomera,
  • komína, cez ktorý sa odvádzajú spaliny zo spotrebičov.

Dôležité informácie

V prípade, že technik zistí únik plynu z vášho zariadenia, zabezpečí okamžité odstránenie tejto poruchy počas revízie. Prehliadku zariadení si môžete jednoducho objednať cez kontaktný formulár na www.zse.sk/revizie alebo cez Zákaznícku linku 0850 111 555. Služba je dostupná na území západného Slovenska.

Bonus v podobe bezplatného poradenstva

Revízny technik vám počas revízie odporučí servis a opravy plynových zariadení a spotrebičov. Zároveň vám poskytne aj bezplatné poradenstvo ohľadne vykurovania, ohrevu teplej vody a úspory energií.